İnstallationsdigital print on light box, each one 30 x 40 x 10 cm, Borusan Art Gallery, İstanbul
"İşler, farklı bir şiddetin, bugünün, şimdiki zamanın geçmişi şiddetle ezip geçinin öyküsünü anlatıyor sanki.. Parmakizlerinin arkasında zorlukla seçebildiğimiz görüntülerde, donmuş anların, bakışların, zamanların duygusunu yaşatıyor izleyiciye. Bunlar, bir zamanlardan kalma aile fotografları belli. Hangi aile, kimbu insanlar, bu kadar önemli mi? Dünyadaki bütün aile fotoğrafları birbirinin benzeri.."

Ahu Antmen
"What the day have brought, what you have lost.." 80 x 80 cm, paper cut tableau, Pera Museum, İstanbul
This work is based on Pera Museum's Permanent Collection within "Gemine Muse" ProjectHayal İncedogan’ s paper-cut tableau, relates to the memory of the past as well as the future. She selected bird figures from the 18th century ceramic plates in the collection of the Pera Museum as a starting point. In the cramics, two birds figure are placed on either side of a three., “Three of Life” , that symbolized life and death. Although ceramics are ornamented with colored patterns and executed with a simplified and stylized folk art style, she renders her work with a bird figure and the plants intertwined around it with a supreme purity, delicacy and precision of line without using any colour, totaly in white.

Hence, she delivers the memories of the past with the figures she transformed into her visual language and the unforeseeable future memories with white, referring to “tabula rasa” in her paper cut tableau. Aiming at pointing out the duality between past and present, life and death, she endeavors to unify our conseption of the present with that of the past.


Curator of İstanbul Exhibitions
Fulya Erdemci


Hayal İncedoğan’ ın işi hem geçmişin hem de bu günün anılarıyla ilinti bir kağıt oyma tablo. Hayal başlangıç noktası olarak Pera Müzesindeki 18. yy seramik tabaklarından iki kuş figürünü seçti. Seramiklerde yaşamı ve ölümü simgeleyen bir “Hayat Ağacı”nın her iki yanında iki kuş figürü yer alıyordu. Bu tabakların renkli desenlerle ve basitleştirilerek stilize edilmiş bir halk sanatı tarzında bezenmiş olmasına karşılık Hayal, çalışmasındaki kuş figürünü ve onu saran bitkileri, hiçbir renk kullanmadan, yüce bir saflık, incelik ve çizgi duyarlılığıyla, tam bir beyazlığın içine yerleştiriyor.

Böylece de, kendi görsel diline dönüştürdüğü bu figürler aracılığıyla, geçmişin anılarıyla öngörülemeyen geleceğin anılarını, kağıt oyma tablosunun “tabula rasa” ya gönderme yapan beyaz renginde bir araya getiriyor. Geçmiş ve gelecek, yaşam ve ölüm arasındaki ikiliklere dikkat çekerek, şimdi ve geçmiş kavramlarını birleştirmeye çalışıyor.

İstanbul Sergisi Kuratorü
Fulya Erdemci


Popular posts from this blog

MASA Projesi “Sonsuzun Sesi” 7 – 31 MAYIS 2015 @ Pera Palas Otel Jumeirah

Don't walk away from silence