YENİ SEZON - YENİ SERGİ / 3 Eylül'de Kare Sanat'taNEFES ALMAK

3-30 Eylül 2015

Sakin olma çabasının altında daha derinlerdeki enerjinin hissedilebileceği çocuksu özgürlüğün, koşulsuz merak eden, soran sorgulayan tarafının oyun zevki ve sürecinin paylaşıldığı görsel bir şenlik ortamı izleyiciyi (ilgiliyi) bir bütünün parçası, tamamlayıcısı olmaya davet eder.

Sergide yer alan çalışmaların birbirinden farklı yöntem-yöneliş ve tekniklerle gerçekleştirilmiş olmaları, bir tutarsızlıkmış gibi değerlendirilebilir. Oysa bu durum, daha büyük bir bütünün parçalarından sadece bir kısmını karşılayabileceği bir gelecek kurgusunu hazırlarken enerjinin paylaşımını ve dolaşımını hissettiren vurgular olarak kendilerine yer açar.

Çağdaş sanat anlayışının kendine özgü yenileyici ve dönüştürücü dinamizminin yarattığı özgürleştirici tutum, imgeleştirme sorununa yönelik ürettiği görsel ve plastik çözümlemelerle bu sürecin evrimsel bir aşamasını da belgeleyen aktif bir rol oynar. Sergi mekânında demokratik bir sunuma izin veren bu çalışmalar aynı şekilde bir yaklaşımın izleyenin üzerinde de otoriterlikten uzak, kendisine yer bulan, yoğun ama yorucu olmayan bir sergi tasarımını geniş bir perspektiften değerlendirmeyi de ön plana taşır.
SANATÇILAR: Arda Diben, Arzu Eş, Bahar Oganer, Ferit Furuncu, Hayal İncedoğan, İbrahim Gençer Yüzer, Kadriye İnal, Mehwish İqbal, Meltem Sarıkaya, Monika Bulanda, Nejat Satı, Oktay Şahinler, Ozan Oganer
Metin: Oktay Şahinler

ADRES: Kare Sanat
Abdi İpekçi Caddesi No:22 /8, 34367 Nişantaşı / İstanbul


BREATHE 
3-30 September 2015

Beyond the effort of calming down, where the energy deep inside is felt and unconditionally wondering, asking/ questioning part of childish freedom, a carnivalesque scene that pleasure and process of playing is shared, viewers are invited to be a part of a greater whole.
Though the use of fairly different production techniques and tendencies in exhibited works seems like a contradiction, they stress themselves as sharing and circulation points of energy that hints the process of building a fantasy of future that can only correspond a small part of bigger picture.
Liberating position of contemporary art, shaped by its unique regenerative and transforming dynamism, together with the visual and plastic answers to burden of image, plays an active role in documenting the evolutionary process of this approach. Allowing democratised presentation in the exhibition space, these works also champion dense but resident exhibition design with a broad perspective rather than imposing an understanding or dictating any approach upon the viewer. 
ARTISTS: Arda Diben, Arzu Eş, Bahar Oganer, Ferit Furuncu, Hayal İncedoğan, İbrahim Gençer Yüzer, Kadriye İnal, Mehwish İqbal, Meltem Sarıkaya, Monika Bulanda, Nejat Satı, Oktay Şahinler, Ozan Oganer
Translation: Raşit Mutlu

Popular posts from this blog

UZAYAN ZAMAN, SONSUZUN SESİ - PINAR SÖNMEZ

Şimdinin Kırılganlığı / Fragility of Now - 42 Maslak Art Space

İzmir Kültür Platformu Yayını Sayı:3